„Małopolski Oddział Regionalny ARiMR  informuje ,iż KJK Meble sp. z o.o. ul. Bp. H. Bednorza 2a-6
40-384 Katowice zrealizowała zadanie polegające na dostawie wraz z montażem systemu regałów 
przesuwnych w lokalach Biur Powiatowych ARiMR w Krakowie ,Wadowicach i Zakopanem. Termin
wykonania zamówienia : grudzień 2012 r….. Ilość metrów bieżących 1230 mb. Całość dostawy została
wykonana w terminie i w pełnym zakresie, wynikających z zawartej umowy”

 

Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego

Małgorzata Kura