Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Opolski Odziała Regionalny

”Niniejszym potwierdzamy, że firma KJK Meble Sp. z o.o. z siedziba przy Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice,

na podstawie umowy ……z dnia 23 października 2012r.,zrealizowała w sposób należyty usługę polegającą 

na dostawie i montażu regałów przesuwnych na potrzeby Opolskiego OR w Opolu przy ul. Wrocławskiej

170 C oraz Biura Powiatowego ARiMR w Oleśnie przy ul. Powstańców Śl. 14.

 

Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego Mirosław Borkowski