„(…)Dostawa i montaż regałów zrealizowana została sprawnie, przed
przewidywanym terminem oraz w sposób niekolidującym z funkcjonowaniem urzędu.
Rejon Wysoki Brzeg poleca firmę KJK Meble Sp. z o.o. jako godnego zaufania partnera
handlowego.”

 

Kierownik Regionu
Inż. Roman Długajczyk