„Centrum Infrastruktury oddziała Regionalny w Katowicach potwierdza ,ze firma KJK meble Sp. z
o.o. ul.Bp.Bednorza 2a-6 z siedzibą w Katowicach, na podstawie zawartych  w dniu 22.07.2011 i   
05.12.2011 umów , była dostawca do jednostek organizacyjnych PP mebli biurowych ,   
pocztowych oraz krzeseł obrotowych i stacjonarnych (...)Dostawy wykonane zostały zgodnie z
postanowieniami umowy i z należytą starannością.”

Zastępca Dyrektora  oddziału Regionalnego

Andrzej Lęzak